Privacy

ABT Europe ABT Europe, gevestigd aan Diamantlaan 4, 2132 WV, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.gebematernity.com, Diamantlaan 4, 2132 WV +31 23 5551345, info@gebematernity.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ABT Europe verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gebematernity.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ABT Europe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en/of weer te verwijderen
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

ABT Europe analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
ABT Europe volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte
ABT Europe verzameld cookies voor Adwords campagnes
ABT Europe verzameld ip-gegevens voor het bijhouden van Analyses en statistieken
ABT Europe verzameld jouw gegevens na specifieke toestemming voor het verzenden van een nieuwsbrief

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ABT Europe neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ABT Europe) tussen zit. ABT Europe gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Google Retargeting op basis van website bezoek en interesse

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ABT Europe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 26 maanden

Personalia > 26 maanden

Adres > 26 maanden

Nieuwsbrief > tot opzegging

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ABT Europe deelt jouw persoonsgegevens met verschillende partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ABT Europe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt ABT Europe jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Wij delen onze gegevens met de volgende partijen:

– The Online Group – verantwoordelijk voor de bouw, het onderhoud en de privacy van onze webshop
– Ingenico – onze betaalmaatschappij voor een veilig betaalsysteem
– My Parcel / Post NL – onze verzendmaatschappij van alle gemaakte orders en retouren
– Communicatielokaal – het bijhouden van onze bezoekers statistieken en Adwords campagne
– Coqtail – het optimaliseren van onze online marketing campagnes
– Hotjar – ons monitor systeem voor optimalisatie van de webshop
– Mazars – ons boekhouding en accountancy bureau

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ABT Europe gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ABT Europe gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Google Analytics

Naam: Communicatie Lokaal

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 26 maanden na laatste bezoek

 

Cookie: Google Adwords

Naam: Communicatie Lokaal

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 26 maanden na laatste bezoek

 

Cookie: Google retargeting

Naam: Communicatie Lokaal

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 26 maanden na laatste bezoek

 

Cookie: Analyse programma

Naam: Hotjar / via Coqtail

Functie: Bezoekgedrag site voor optimalisatie webshop

Bewaartermijn: 26 maanden na laatste bezoek

 

Cookie: Facebook

Functie: herleiden webshop bezoekers

Bewaartermijn: 26 maanden na laatste bezoek

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@gebematernity.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ABT Europe zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

ABT Europe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ABT Europe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gebematernity.com.